Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów "małych"

W związku z licznymi pytaniami wysłanymi na naszą skrzynkę mailową informujemy, że do wszystkich Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione merytorycznie, wysłane zostaną karty ocen.

Komentarze asesorów przesyłane są pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany we wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej przygotowujemy taką wysyłkę. Prosimy o cierpliwość - wysyłka obejmuje 260 wniosków.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej