Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Odrzucenia wniosków o dofinansowanie

Wczoraj do Wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych, wysłano zawiadomienia mailem i/lub faksem oraz pocztą tradycyjną.

Od podjętej przez Operatora decyzji o odrzuceniu wniosku z powodów formalnych Wnioskodawca ma prawo złożyć pisemne odwołanie w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora zawiadomienia.

Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej.

Wyniki oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie - stan z 04/07/2013
Filesize 433.72 KB

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej