Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Uzupełnienia wniosków o dofinansowanie

W dniu dzisiejszym do Wnioskodawców, których wnioski zawierały braki formalne, wysłane zostały wezwania do złożenia uzupełnień. Prosimy o monitorowanie skrzynek poczty elektronicznej podanych do kontaktu.

Na uzupełnienia Wnioskodawcy mają 7 dni kalendarzowych - termin ich składania upływa więc w poniedziałek 1 lipca.  Brak stosownego uzupełnienia we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku z powodu uchybień formalnych.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej