Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Przypominamy o trwającym 3 naborze wniosków o dofinansowanie projektów „małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wydanie drugie poprawione), których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych (2011 i 2012 rok) nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 000 CHF do 40 000 CHF.

Termin zakończenia naboru upływa 29 maja 2013 r.

Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej