Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców

Po raz kolejny zapraszamy na bezpłatne szkolenia skierowane do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Odbędą się one w Warszawie oraz w Elblągu. W każdym z czterech planowanych spotkań weźmie udział do 25 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Aby w spotkaniu mogło wziąć udział jak najwięcej zainteresowanych, obowiązuje ograniczenie w postaci możliwości wydelegowania jedynie 1 przedstawiciela lub przedstawicielki z każdego zainteresowanego podmiotu. Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które nie brały udziału w poprzednich edycjach szkoleń dla Wnioskodawców.

Rejestracja zgłoszeń trwać będzie od 15 kwietnia do 18 kwietnia. Więcej na temat szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy online można znaleźć tutaj.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej