Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów "dużych"

W związku z licznymi pytaniami wysłanymi na naszą skrzynkę mailową informujemy, że do wszystkich Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione merytorycznie, wysłana zostanie karta oceny.

Komentarze asesorów przesyłane są pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany we wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej przygotowujemy taką wysyłkę. Prosimy o cierpliwość - wysyłka obejmuje aż 601 wniosków.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej