Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wniosków

Informujemy, że termin ogłoszenia wyników trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „dużych" FOP ulegnie niewielkiemu przesunięciu. Planowane ogłoszenie wyników naboru to druga połowa marca.

Przesunięcie terminu wynika z niezwykle dużej liczby wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Trzeci nabór wniosków „dużych" cieszył się dużym zainteresowaniem i do Operatora wpłynęło aż 658 wniosków o dofinansowanie, a stosunkowo niewielka ich liczba została odrzucona z przyczyn formalnych.

Jesteśmy przekonani, że to niewielkie przesunięcie nie wpłynie niekorzystnie na realizację projektów, gdyż tam, gdzie to będzie potrzebne, Operator dopuści możliwość skorygowania harmonogramu dofinansowanego projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej