Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Uzupełnienia wniosków o dofinansowanie - trzeci nabór wniosków "dużych"

Przypominamy Wnioskodawcom o regularnym monitorowaniu skrzynek mailowych, których adresy zostały podane we wnioskach o dofinansowanie jako adresy kontaktowe.

W tym tygodniu do Wnioskodawców, którzy popełnili w aplikacjach błędy możliwe do skorygowania, zostały wysłane mailem i faksem wezwania do złożenia uzupełnień.

Uzupełnienia należy przesłać faksem  lub drogą e-mailową w terminie 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora pisma z wezwaniem. Dokumenty wysłane faksem lub drogą elektroniczną należy równocześnie przesłać listem poleconym.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej