Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Rejestracja wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

W dniu dzisiejszym do wszystkich Wnioskodawców zostały wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosków złożonych w ramach naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego.

Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 28 grudnia włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

Trwa ocena formalna wniosków. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

Wszelkie informacje na temat tego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

Lista złożonych wniosków znajduje się poniżej.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 2 naboru do Funduszu Partnerskiego
Filesize 376.11 KB

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej