Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ostatni dzień naboru wniosków w ramach Funduszu Partnerskiego

Przypominamy, że dzisiaj upływa ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach drugiego naboru wniosków Funduszu Partnerskiego. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Operatora do godziny 17 lub przekazać je drogą pocztową lub przesyłką kurierską. W tym drugim wypadku należy je nadać do końca dnia 28 grudnia.

Kopertę należy opatrzyć sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Partnerskiego".

W kopercie należy umieścić oryginał wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 2 kopie wniosku (bez załączników) oraz nośnik (np. CD, DVD, pendrive) z nagraną elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie.

Plik wniosku o dofinansowanie należy zapisać w zwykłym formacie xls. Plik xml będzie generowany przez pracowników Operatora w momencie rejestracji wniosku.

Wszystkim Wnioskodawcom życzymy pomyślnego przejścia etapu oceny formalnej!

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej