Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Podpisanie umowy w sprawie realizacji Grantu Blokowego

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że firma ECORYS Polska Sp. z o.o. rozpoczyna intensywne przygotowania do wdrażania Grantu Blokowego, będącego częścią Funduszy Szwajcarskich. 8 grudnia 2010 roku Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy podpisało w tej sprawie umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, zaś 13 grudnia została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem a Operatorem grantu – firmą ECORYS.

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie finalizowania podręcznika procedur i innych niezbędnych dokumentów programowych, które wkrótce, zgodnie z zapisami umowy podpisanej przez nas, zostaną przedstawione do weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia przez stronę szwajcarską.

Ogłoszenie naborów, wraz z przedstawieniem pełnej informacji dotyczącej zasad i procedur, odbędzie się na konferencji otwierającej. Przewidywany termin konferencji to luty 2011.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Grantu Blokowego, na której będziemy umieszczać wszelkie informacje na jego temat.

Zespół Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej