Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Nowe wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2014 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zmienione wytyczne uwzględniają m.in. zmiane progu stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, z 14 tys. euro na 30 tys. euro.

Wytyczne zostały umieszczone na stronie internetowej www.programszwajcarski.gov.pl.  Znajdą je Państwo również w naszej zakładce Do pobrania (dla FOP i dla FP).

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej