Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Kolejne dofinansowane projekty

W trakcie posiedzenia 29/08/2013 Komitet Sterujący ds. zatwierdzania wniosków zadecydował, że jeśli w trakcie realizacji projektów powstaną dodatkowe oszczędności to rozważy przyznanie dofinansowania kolejnym projektom na liście rankingowej trzeciego naboru projektów „małych".

W związku z decyzją o niepodpisaniu umowy o dofinansowanie przez dwie organizacje dofinansowane w ramach trzeciego naboru projektów "małych" możliwe jest dofinansowanie kolejnych dwóch wniosków z listy rankingowej. Dofinansowany projekt numer 0031/M/3/2013 złożony przez Fundację bez Dyskryminacji zatytułowany jest Web for all, zaś projekt nr 0184/M/3/2013 Fundacji Wiedzieć Więcej nosi tytuł Wiedza to władza.


Serdecznie gratulujemy!

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej