Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

W przypadku Grantu Partnerskiego przewiduje się tylko jeden typ projektów:

  • kwota dofinansowania od 10 000 CHF do 250 000 CHF,
  • okres realizacji projektu: brak ograniczenia czasowego (jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 r.)

Przedmiotem dofinansowania będą projekty „miękkie”, nieinwestycyjne, o charakterze non-profit skierowane na zwiększanie różnorodności działań podejmowanych przez Wnioskodawców i ich Partnerów, propagowanie dobrych praktyk, podnoszenie jakości i skuteczności prowadzonych przez nich działań.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej