Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Errata nr 2 do Podręcznika Procedur Funduszu Partnerskiego
obowiązuje od 11 października 2013 r.
Filesize 288.26 KB

Dokumenty dla Beneficjentów

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 

Informacja i promocja - wytyczne dla Beneficjentów

Beneficjenci zobowiązani są do informowania o wsparciu we wszystkich dokumentach związanych z projektem oraz na każdym materiale promocyjnym. Szczegółowe zasady promocji Darczyńca określił w dokumencie Informacja i promocja. Wytyczne dla beneficjentów. Obowiązkowe i rekomendowane wzory materiałów promocyjnych można znaleźć tutaj.

Wykonane według wytycznych projekty materiałów promocyjnych należy przedstawić Operatorowi w celu ich akceptacji przed wykonaniem.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej