Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Przedmiotem dofinansowania będą projekty „miękkie”, nieinwestycyjne, o charakterze non profit.

W ramach Priorytetu I przewiduje się podział na projekty „małe” i „duże”.  Te 2 kategorie projektów wydzielono ze względu na 2 kryteria: kwotę dofinansowania oraz długość trwania projektu.

1. Projekty „małe”:

  • kwota dofinansowania: od 5 000 CHF do 40 000 CHF,
  • okres realizacji projektu: do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku,
  • dodatkowe wymagania formalne dotyczące Wnioskodawcy: średnia sum przychodów z działalności organizacji w dwóch ostatnich okresach obrachunkowym nie przekracza kwoty 50 000 złotych.

2. Projekty „duże”:

  • kwota dofinansowania od 10 000 CHF do 250 000 CHF,
  • okres realizacji projektu: brak ograniczenia czasowego, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku.

W obydwu przypadkach kurs franka szwajcarskiego, po którym należy ustalić w złotówkach wartość powyższych limitów, będzie podany na stronie internetowej Grantu Blokowego. Będzie to kurs kupna Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia danej edycji konkursu.

W przypadku obu typów projektów maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjenci zobowiązani są do współfinansowania co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej