Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma Ecorys, wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szkolenia skierowane są do organizacji, które realizują projekty w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Odbędą się one w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Warszawie. W każdym z sześciu planowanych spotkań weźmie udział do 20 osób.

Planowane terminy i miejsca szkoleń:

21 października 2013 r. (poniedziałek), godz. 9-16, w Lublinie;
22 października 2013 r. (wtorek), godz. 9-16, w Rzeszowie;
21 października 2013 r. (poniedziałek), godz. 9-16, w Krakowie;
22 października 2013 r. (wtorek), godz. 9-16, w Krakowie;
23 października 2013 r. (środa), godz. 9-16, w Warszawie;
24 października 2013 r. (czwartek), godz. 9-16, w Warszawie.

Ramowy program szkoleń:

1. Aspekty merytoryczne realizacji dofinansowanych projektów – omówienie procedur i przykładów (m.in. dokumentowanie działań, informacja i promocja, raportowanie postępów realizacji projektu, wskaźniki realizacji projektu).

2. Aspekty finansowo-księgowe realizacji dofinansowanych projektów – omówienie procedur i przykładów (m.in. dokumentowanie kosztów, sprawozdawczość finansowa, ewidencja księgowa projektu, wkład własny finansowy i rzeczowy, rozliczanie kosztów partnera, udzielanie zamówień).

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracji online. Rejestracja trwać będzie do dnia wybranego szkolenia. Pierwsze potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom na podany w formularzu adres mailowy 15 października do godz. 17.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń, niemniej Operator dołoży starań, aby wszyscy chętni Beneficjenci mogli wziąć udział w szkoleniu.

Do udziału w szkoleniu można zgłosić więcej niż jedną osobę z danej organizacji.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej