Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków projektów "małych"

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk
Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
ogłasza trzeci nabór wniosków projektów „małych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 
1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wydanie drugie poprawione), których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.
2. Wzory dokumentów aplikacyjnych, aktualnych dla trzeciego naboru, znajdują się w zakładce Do pobrania.
3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 marca 2013 r.
4. Termin zakończenia naboru upływa 29 maja 2013 r.
5. Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 5 000 CHF do 40 000 CHF.
6. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
7. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 maja 2013 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45. Zwracamy uwagę na zmiany w procedurach konkursowych. Nowa wersja Podręcznika Procedur (wydanie drugie poprawione) dostępna jest w zakładce Do pobrania.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie trzeciego naboru wniosków projektów „małych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,3966 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 marca 2013.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej