Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Nabór ekspertów

ECORYS Polska Sp. z o.o. Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Kandydaci na asesorów koniecznie powinni spełniać następujące kryteria:

1) mieć wykształcenie wyższe magisterskie,

2) mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z zatrudnieniem, członkostwem w organizacjach pozarządowych bądź współpracą z nimi w zakresie działalności zgodnej z obszarami tematycznymi Funduszu dla Organizacji Pozarządowych:

  • Edukacja obywatelska,
  • Działania kontrolne,
  • Partycypacja w polityce publicznej.

Kryterium dodatkowym jest doświadczenie w ocenie merytorycznej projektów o tematyce zbliżonej do ww. obszarów tematycznych składanych w ramach krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych, a także wiedza i doświadczenie związane ze Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy.

Kandydaci na asesorów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność oraz poufność oceny wniosków. Przed przystąpieniem do oceny eksperci odbędą szkolenie, na którym omawiane będzie podejście Operatora do wniosków oraz zaprezentowane zostaną zasady dokonywania oceny. Asesorzy zobowiązani będą do złożenia deklaracji bezstronności i poufności.

Ocena projektów odbywać się będzie w siedzibie firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 18.00.

Wynagrodzenie za ocenę 1 wniosku o dofinansowanie wynosi:

  • 70 zł brutto – w przypadku, gdy po ocenie pierwszego kryterium merytorycznego (kryterium spójności) asesor podejmie decyzję o odrzuceniu wniosku na pierwszym etapie oceny,
  • 140 zł brutto za dokonanie pełnej oceny merytorycznej wniosku – w przypadku, gdy wniosek otrzyma pozytywną ocenę za pierwsze kryterium.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy przy ocenie wniosków o dofinansowanie oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV (uwzględniającego wymienione wymagania) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 maja 2011 r. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Asesorzy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej