Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie naboru wniosków projektów dużych

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza pierwszy nabór wniosków projektów DUŻYCH
do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl.

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 31 marca 2011 r.

4. Termin zakończenia naboru upływa 31 maja 2011 r.

5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 31 maja 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl
w zakładce „FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

KURS FRANKA SZWAJCARSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE I NABORU

do projektów DUŻYCH Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

1 CHF * – 3,0519 PLN

*  kurs kupna wg NBP z 31 marca 2011

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej