Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
ogłasza drugi nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki oraz polskie instytucje, urzędy wojewódzkie i partnerów społecznych w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami, związkami i instytucjami, jak również szwajcarskimi partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi spełniającymi kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu Partnerskiego (obowiązuje wraz z Erratą) znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl.

 2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.

 3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 czerwca 2012 r.

 4. Termin zakończenia naboru upływa 28 grudnia 2012 r.

 5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

 6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 28 grudnia 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz Partnerski oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

 Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie drugiego naboru do Funduszu Partnerskiego: 1 CHF  – 3,5303 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 czerwca 2012.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej