Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zbliża się termin zakończenia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych"

Przypominamy, że już jutro upływa ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Na co powinni zwrócić uwagę Wnioskodawcy składając wniosek?

Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 czerwca 2012 r. - w przypadku osobistego składania wniosku w siedzibie Operatora - o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

Kopertę należy opatrzyć sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych".

W kopercie należy umieścić oryginał wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 2 kopie wniosku (bez załączników) oraz nośnik (np. CD, DVD, pendrive) z nagraną elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie.

Plik wniosku o dofinansowanie należy zapisać w zwykłym formacie xls. Plik xml będzie generowany przez pracowników Operatora w momencie rejestracji wniosku.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie omówione są wyczerpująco w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (rozdz. 4.4., str. 41-44). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – przypominamy, iż jest to załącznik obowiązkowy dla wszystkich Wnioskodawców.

W celu ułatwienia i usprawnienia pracy Operatora prosimy, aby dokumenty spiąć spinaczami (zamiast zszywania) oraz aby unikać wkładania ich w segregatory, teczki, koszulki, a także unikać stosowania przekładek. Wskazane jest, aby oryginał wniosku, kopie oraz załączniki zostały dostarczone wyłącznie w „wąsach" (opartych na systemie dwóch otworów). Wszelkie dodatkowe systemy organizowania dokumentów spowalniają proces rejestracji i oceny formalnej wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom życzymy pomyślnego przejścia etapu oceny formalnej!

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej