Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Termin rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "dużych"

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do terminu rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, uprzejmie informujemy, że termin ten ulegnie niewielkiemu przesunięciu. Planowane ogłoszenie wyników naboru to druga połowa czerwca.

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez stronę szwajcarską oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wciąż trwa obliczanie, o ile zwiększy się pula środków dla Grantu Blokowego. Intencją Darczyńcy jest jak najlepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, co jest dobrą wiadomością dla aplikujących organizacji, gdyż więcej z nich będzie miało szansę na realizację projektu.

Jesteśmy przekonani, że to niewielkie przesunięcie nie wpłynie niekorzystnie na realizację projektów, gdyż tam, gdzie to będzie potrzebne, Operator dopuści możliwość skorygowania harmonogramu dofinansowanego projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej