Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zwiększenie puli środków dla Grantu Blokowego

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zwiększenia puli środków dla Grantu Blokowego uprzejmie informujemy, że Operator jest na etapie podpisania stosownego aneksu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Jak podawaliśmy do wiadomości, na spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz strony szwajcarskiej 20 stycznia 2012 roku podjęto decyzję o przyznaniu dodatkowej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oznacza to znaczne zwiększenie alokacji dla naborów zaplanowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, a także zabezpieczenie środków na drugą edycję Funduszu Partnerskiego.

O dokładnych kwotach alokacji oraz o dacie rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Funduszu Partnerskiego poinformujemy Państwa wkrótce, po ich ostatecznym ustaleniu przez Darczyńcę oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Grantu Blokowego, gdzie zamieszczamy aktualne informacje.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej