Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zakończono rejestrację wniosków o dofinansowanie

W dniu dzisiejszym do wszystkich Wnioskodawców zostaną wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosków, złożonych w ramach drugiego naboru projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego.

Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 29 lutego włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

Do siedziby Operatora wpłynęło dotychczas 615 wniosków o dofinansowanie. Trwa ich ocena formalna. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu, do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

Listę wszystkich zarejestrowanych do tej pory wniosków znajdą Państwo poniżej.

Wszelkie informacje na temat tego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru wniosków "dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Filesize 1.54 MB

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej