Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ostatnie dni naboru wniosków – na co powinni zwrócić uwagę Wnioskodawcy

Uprzejmie informujemy, że 29 lutego upływa ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Przed złożeniem do Operatora wniosku o dofinansowanie prosimy o uważne zapoznanie się z Podręcznikiem Procedur dla Organizacji Pozarządowych, który szczegółowo przedstawia wymagania formalne, jakie musi spełnić wniosek.

Niniejszy artykuł, stworzony aby pomóc Wnioskodawcom uniknąć uchybień formalnych, odpowiada jedynie na pytania najczęściej zadawane w czasie naszych dyżurów telefonicznych.

Na co powinni zwrócić uwagę Wnioskodawcy składając wniosek?

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lutego 2012 r. - w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać na adres Operatora w kopercie opatrzonej sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych".

Należy złożyć oryginał wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 2 kopie wniosku (bez załączników) oraz nośnik (np. CD, DVD, pendrive) z nagraną elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie.

Plik wniosku o dofinansowanie należy zapisać w zwykłym formacie xls. Plik xml będzie generowany przez pracowników Operatora w momencie rejestracji wniosku.

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie omówione są wyczerpująco w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (rozdz. 4.4., str. 41-44). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis) – przypominamy, iż jest to załącznik obowiązkowy dla wszystkich Wnioskodawców.

W celu ułatwienia i usprawnienia pracy Operatora prosimy, aby dokumenty spiąć spinaczami (zamiast zszywania) oraz aby unikać wkładania ich w segregatory, teczki, koszulki, a także unikać stosowania przekładek. Wskazane jest, aby oryginał wniosku, kopie oraz załączniki zostały dostarczone wyłącznie w „wąsach" (opartych na systemie dwóch otworów). Wszelkie dodatkowe systemy organizowania dokumentów spowalniają proces rejestracji i oceny formalnej wniosków.

Na zakończenie zachęcamy do lektury zestawienia najczęściej popełnianych błędów formalnych, które przygotowaliśmy w grudniu ubiegłego roku z myślą o Wnioskodawcach składających projekty w kolejnych naborach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy również do sekcji Pytania i odpowiedzi, gdzie znajdą Państwo omówienie wszystkich często zadawanych pytań.

Życzymy wszystkim Państwu pomyślnego przejścia etapu oceny formalnej,

Zespół Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej