Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Trwa ocena merytoryczna wniosków

Uprzejmie informujemy, że ocena formalna wniosków złożonych w ramach Funduszu Partnerskiego została zakończona. Miło nam zauważyć, że żaden ze złożonych wniosków nie zawierał uchybień formalnych, w związku z czym wszystkie wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu to początek lutego.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej