Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków projektów "dużych"

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza drugi nabór wniosków projektów „dużych”
do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

  1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (wraz z obowiązującą od 29 grudnia 2011 Erratą).
  2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.
  3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 grudnia 2011 r.
  4. Termin zakończenia naboru upływa 29 lutego 2012 r.
  5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
  6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 lutego 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie drugiego naboru wniosków projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,5677 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 grudnia 2011.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej