Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Nabór ekspertów Funduszu Partnerskiego

ECORYS Polska Sp. z o.o. Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Funduszu Partnerskiego.

Kandydaci/kandydatki na asesorów koniecznie powinni spełniać następujące kryteria:

1) mieć wykształcenie wyższe magisterskie,

2) mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z:

  • zatrudnieniem lub współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego;
  • i/lub zatrudnieniem, współpracą lub członkostwem w instytucjach, które podejmują działania dla dobra publicznego i których właścicielem jest samorząd terytorialny;
  • i/lub zatrudnieniem lub współpracą z partnerami społecznymi.

Wyżej wymienione doświadczenie powinno być zgodne z następującym zakresem działań Funduszu Partnerskiego:

  • tworzenie i wzmacnianie partnerstw między jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i partnerami społecznymi poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazywanie wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów i instytucji;
  • tworzenie i wzmacnianie partnerstw między jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i partnerami społecznymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych i negocjacji z partnerami społecznymi;
  • tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i partnerów społecznych z organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu.

Kryterium dodatkowym jest doświadczenie w ocenie merytorycznej projektów o tematyce zbliżonej do ww. zakresu działań składanych w ramach krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych.

Kandydaci i kandydatki na asesorów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność oraz poufność oceny wniosków. Przed przystąpieniem do oceny eksperci odbędą szkolenie, na którym omawiane będzie podejście Operatora do wniosków oraz zaprezentowane zostaną zasady dokonywania oceny. Asesorzy zobowiązani będą do złożenia deklaracji bezstronności i poufności.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy przy ocenie wniosków o dofinansowanie oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie wypełnionego formularza aplikacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 17 listopada 2011 r. W temacie wiadomości prosimy wpisać "Asesorzy Funduszu Partnerskiego".

Formularz aplikacji

dla kandydatów i kandydatek na stanowisko asesora/ki ds. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie Funduszu Partnerskiego

Filesize 186 KB

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej