Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zamknięcie pierwszego naboru wniosków "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że wczoraj upłynął ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych - w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

W chwili obecnej rozpoczynamy proces rejestracji wniosków. Wnioskodawcy w ciągu 14 dni roboczych otrzymają pocztą elektroniczną na adres podany we wniosku potwierdzenie złożenia wniosku wraz z nadanym numerem ewidencyjnym. Numer ewidencyjny będzie niezbędny do uzyskania informacji na temat wniosku.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej