Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie naboru wniosków projektów "małych"

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza pierwszy nabór wniosków projektów MAŁYCH
do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, których suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.
  1. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.
  2. Nabór wniosków rozpoczyna się 30 czerwca 2011 r.
  3. Termin zakończenia naboru upływa 31 sierpnia 2011 r.
  4. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
  5. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 31sierpnia 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

  Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie I naboru Wniosków projektów MAŁYCH Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,2956  PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 30 czerwca 2011.

  Szkolenia

  Konsultacje

  Kontakt

  Newsletter

  Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


  Wiadomość HTML?

  Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej