Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych między październikiem a grudniem zeszłego roku nasi Beneficjenci zrealizowali 12 Inicjatyw będących efektem współpracy podczas spotkań sieciujących. Jedną z takich Inicjatyw była Srebrna Książka Dobrych Praktyk opracowana przez 9 organizacji działających na rzecz seniorów:

 • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,
 • Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin,
 • Klub Seniora "Jaśki" z Ostroroga,
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO,
 • Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi",
 • Fundacja L'Arche Wspólnota w Poznaniu,
 • Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Universum",
 • Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu,
 • Stowarzyszenie Lajkonik.

Książkę można pobrać tutaj:

Srebrna książka dobrych praktyk
Filesize 6.71 MB

Publikację autorzy zadedykowali przede wszystkim lokalnym liderom, przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji i wszystkim innych instytucjom działającym na rzecz seniorów. Pośrednio także osobom starszym, w tym między innymi uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańcom i uczestnikom Domów Pomocy Społecznej i tym podobnych, studentom Uniwersytetów III Wieku, wolontariuszom w wieku senioralnym, uczestnikom Klubów Seniora, i wszystkim innym seniorom biorącym udział w inicjatywach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Opis najlepszych praktyk obejmuje następujące działania na rzecz seniorów:

 • wdrażanie wolontariatu seniorów, włączanie ich w działania międzypokoleniowe i zachęcanie do przeznaczania wolnego czasu na pomaganie innym;
 • prowadzenie i redagowanie przez seniorów portalu informacyjnego dla społeczności lokalnej;
 • pobudzanie aktywności seniorów poprzez zajęcia manualne i artystyczne;
 • włączanie seniorów w główny nurt życia publicznego i społecznego przez ich edukację technologiczno-informacyjną;
 • wzmocnienie głosu seniorów w przestrzeni publicznej poprzez realizację oddolnych przekazów filmowych;
 • inspirowanie kreatywności seniorów z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną;
 • inspirowanie aktywnych form integracji społecznej, aktywizacja wolontariatu seniorów, poprzez przygotowanie asystentów z dysfunkcją wzrokową;
 • wymiana doświadczeń polskich i holenderskich w obszarze terapii zajęciowej dla seniorów;
 • podtrzymanie kontaktów społecznych seniorów i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

 Zachęcamy do lektury!

Zespół Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej