Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Konferencja Obywatele-Obywatelom. Jak zmienialiśmy Polskę przez ostatnie 5 lat stanowiła podsumowanie wdrażania FOP oraz FP. Wydarzeniu nadaliśmy charakter szczytu obywatelskiego, któremu towarzyszyły targi 22 beneficjentów Grantu Blokowego (zarówno FP, jak i FOP). W konferencji, która odbyła się na PGE Narodowym 27 listopada, wzięło udział ok. 250 osób.

Podczas konferencji podsumowaliśmy działania związane z realizacją Programu — Ambasador Szwajcarii, Pan Andrej Motyl, opowiedział o całym Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Pani Izabela Barczyk-Olszewska, Dyrektor Grantu Blokowego, przedstawiła statystyki: w trakcie tych 5 lat w całej Polsce wdrożyliśmy 336 projektów o łącznej wartości 90 613 359 zł. Dodatkowo zrealizowaliśmy szereg działań uzupełniających, takich jak: 12 spotkań sieciujących i towarzyszących im inicjatyw, opracowanie i produkcja gry planszowej Partycypolis, czy kampania promocyjna dotycząca rezultatów Grantu. Szczegółowej oceny wdrażania dokonywaliśmy w ostatnim roku poprzez badanie ewaluacyjne, którego wyniki zaprezentował dr Tomasz Godlewski.

Poprosiliśmy także o omówienie swoich doświadczeń przedstawicieli Beneficjentów — Pana Dawida Laska ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Pana Rafała Górskiego reprezentującego Instytut Spraw Obywatelskich. Następnie prezes ECORYS Polska, dr Mateusz Halicki, w imieniu Zespołu Grantu Blokowego wręczył nagrody w dwóch konkursach: dla najlepszych projektów w ramach FOP oraz dla najlepszej młodzieżowej inicjatywy/interwencji przeprowadzonej w ramach konkursu w listopadzie 2015.

Konkurs na najlepszy projekt w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych:

 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej, projekt: W PUBLICZNEJ DEBACIE PRZY JEDNYM GNACIE

WolaSkromowska

 • Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS, projekt: Bajki obywatelskie — edukacja małych obywateli

urwis

 • Fundacja Court Watch Polska, Projekt: Stań przed sądem — przekonaj się sam

CourtWatch

Konkurs na najlepszą młodzieżową inicjatywę/interwencję:

 • Inicjatywa „Grodziecki Teatrzyk Sąsiedzki”, Zespół GRODZIECKI TEATRZYK SĄSIEDZKI z Będzina,

Teatrzyk

 • Inicjatywa: „Uratuję, bo umiem”, Zespół Krople rosy z Pacanowa,

Pacanow

 • Inicjatywa „Charytatywna Zumba Party”, Zespół Uczniów Gimnazjum nr 2 z Drezdenka.

ZumbaParty

Przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali pamiątkowe statuetki. Członkom młodzieżowych zespołów oprócz statuetek wręczyliśmy upominki.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w panelach dyskusyjnych, których tematyka była ściśle związana z działaniami podejmowanymi w ramach Grantu Blokowego:

 1. Czy środki publiczne wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego?
 2. Czy działania kontrolne NGO mają znaczenie?
 3. Czego możemy nauczyć się od partnerów z Zachodu?
 4. Czy bycia obywatelem można się nauczyć?
 5. Czy JST potrzebują NGO i czy NGO potrzebują JST?
 6. Czy obywatele mają/mogą mieć realny wpływ na politykę publiczną?

Zachęcamy także do obejrzenia filmu:

http://ftp.fresh-group.home.pl/pub/KONFA/obywatele_v6.mp4

Zespół Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej