Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

 W związku z niewykorzystaniem całej kwoty alokacji  i wygenerowaniem oszczędności decyzją Darczyńcy i Krajowej Instytucji Koordynującej Beneficjenci Funduszu Partnerskiego otrzymali możliwość realizacji dodatkowych mini-projektów. Dodatkowe działania zaproponowane przez Beneficjentów, mają przyczynić się do utrwalenia i wzmocnienia rezultatów osiągniętych w ramach zrealizowanych już projektów.

Kwota dofinansowania dla działań dodatkowych wynosić mogła od 15 000 CHF do 45 000 CHF. Działania muszą zostać zrealizowane do 28 lutego 2015 r.

Informacja o możliwości realizacji mini-projektów została przekazana wszystkim Beneficjentom Funduszu Partnerskiego. Do Operatora wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie. Ich oceny dokonała Komisja ds. wyboru składająca się z Dyrektora Grantu Blokowego, Kierownika Grantu Blokowego, Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków oraz Menadżera ds. monitorowania.

Ostateczna decyzja co do tego, które projekty otrzymały dofinansowanie, podjęta została przez Komitet Sterujący ds. zatwierdzania projektów na postawie oceny wniosków przez Komisję. Liczba mini-projektów, które zostały objęte dofinansowaniem uzależniona była od przyznanej punktacji oraz puli dostępnych środków.

Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 10 złożonych wniosków o dofinansowanie.

Zapraszamy do lektury listy rankingowej i listy zwycięzców.

 Lista złożonych wniosków o dofinansowanie

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej