Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz polskie instytucje i partnerów społecznych w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, ich związkami i stowarzyszeniami oraz szwajcarskimi instytucjami i partnerami społecznymi spełniającymi kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu Partnerskiego znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl.

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 czerwca 2011 r.

4. Termin zakończenia naboru upływa 30 listopada 2011 r.

5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 30 listopada 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz Partnerski oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie pierwszego naboru do Funduszu Partnerskiego: 1 CHF  – 3,1907 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 1 czerwca 2011.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej