Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków projektów "dużych"

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza drugi nabór wniosków projektów „dużych”
do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

  1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (wraz z obowiązującą od 29 grudnia 2011 Erratą).
  2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.
  3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 grudnia 2011 r.
  4. Termin zakończenia naboru upływa 29 lutego 2012 r.
  5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
  6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 lutego 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie drugiego naboru wniosków projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,5677 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 29 grudnia 2011.

Życzenia

zyczenia gwiazdkowe maleSzanowni Państwo,

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej. A Nowy Rok niech obfituje w ciekawe wyzwania i przyniesie spełnienie wszystkich nadziei i zamierzeń.

Zespół Grantu Blokowego

Wkrótce kolejny nabór wniosków projektów „dużych”

Miło nam poinformować, że wkrótce po raz kolejny otwarty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Otwarcie naboru nastąpi w ostatnim tygodniu grudnia i wtedy też zostanie opublikowany obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie.

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów organizacje będą miały 2 miesiące na przygotowanie wniosku o dofinansowanie. W trakcie naboru będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji w siedzibie Operatora i Partnera – dostępnych od momentu ogłoszenia naboru po uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

Przewidywane są również szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków na przełomie stycznia i lutego – więcej informacji wkrótce na stronie Grantu Blokowego.

Zakończono rejestrację wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Funduszu Partnerskiego

W dniu dzisiejszym do wszystkich Wnioskodawców zostały wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosków złożonych w ramach naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego.

Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 30 listopada włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

Trwa ocena formalna wniosków. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

Wszelkie informacje na temat tego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

Zamknięcie naboru wniosków w ramach Funduszu Partnerskiego

Uprzejmie informujemy, że wczoraj upłynął ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Partnerskiego - w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

W chwili obecnej rozpoczynamy proces rejestracji wniosków. Wnioskodawcy w ciągu 14 dni roboczych otrzymają pocztą elektroniczną na adres podany we wniosku potwierdzenie złożenia wniosku wraz z nadanym numerem ewidencyjnym. Numer ewidencyjny będzie niezbędny do uzyskania informacji na temat wniosku.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej