Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Nowości w zakładce "Pytania i odpowiedzi"

Zapraszamy wszystkich Wnioskodawców do lektury zakładki Pytania i odpowiedzi, gdzie zamieściliśmy odpowiedź na często pojawiające się pytanie dotyczące sposobu rozpisania wkładu rzeczowego we wniosku o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "dużych"

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do terminu rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, uprzejmie informujemy, że termin ten ulegnie niewielkiemu przesunięciu. Planowane ogłoszenie wyników naboru to druga połowa czerwca.

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez stronę szwajcarską oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wciąż trwa obliczanie, o ile zwiększy się pula środków dla Grantu Blokowego. Intencją Darczyńcy jest jak najlepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, co jest dobrą wiadomością dla aplikujących organizacji, gdyż więcej z nich będzie miało szansę na realizację projektu.

Jesteśmy przekonani, że to niewielkie przesunięcie nie wpłynie niekorzystnie na realizację projektów, gdyż tam, gdzie to będzie potrzebne, Operator dopuści możliwość skorygowania harmonogramu dofinansowanego projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Wciąż dostępne miejsca na szkoleniach w Elblągu

W związku z tym, że na szkoleniach dla wnioskodawców w Elblągu zostały jeszcze wolne miejsca, przedłużyliśmy rejestrację zgłoszeń.

Liczba zgłoszeń chętnych na szkolenia w Warszawie przekroczyła już liczbę dostępnych miejsc. Wciąż można się zapisywać, ale te już tylko na listę rezerwową - z kolejnymi osobami z listy rezerwowej będziemy kontaktować się w razie ewentualnej rezygnacji osób z listy podstawowej.

Pierwsze zawiadomienia o zakwalifikowaniu się na szkolenia zostaną wysłane 22 maja do godz. 17.

Bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma Ecorys, wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na bezpłatne szkolenia dotyczące Priorytetu 1. Grantu Blokowego: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szkolenia skierowane są do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Odbędą się one w siedzibie Operatora w Warszawie oraz w siedzibie Partnera w Elblągu. W każdym z czterech planowanych spotkań weźmie udział do 25 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Aby w spotkaniu mogło wziąć udział jak najwięcej zainteresowanych, obowiązuje ograniczenie w postaci możliwości wydelegowania jedynie 1 przedstawiciela lub przedstawicielki z każdego zainteresowanego podmiotu.

Rejestracja zgłoszeń trwać będzie od 14 do 21 maja. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Wykład „E-głosowanie: doświadczenia i trendy na obszarze OBWE, w Szwajcarii oraz Genewie”

Ambasada Szwajcarii w Polsce wraz z Collegium Civitas zapraszają zainteresowane osoby na wykład na temat „E-głosowanie: doświadczenia i trendy na obszarze OBWE, w Szwajcarii oraz Genewie".

Wykład odbędzie się 24 maja 2012, w godzinach 11:30–13:00, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pl. Defilad 1, 12 piętro, aula A.

Goście zostaną przywitani przez dr Paulinę Codogni, prorektor Collegium Civitas oraz Jego Ekscelencję Lukasa Beglingera, Ambasadora Szwajcarii w Polsce.

Prelekcje wygłoszą:

  • Robert Krimmer, Starszy doradca ds. nowych technologii głosowania dla OBWE / ODIHR - na temat e-głosowania w obszarze OBWE;
  • Barbara Perriard, Dyrektor Sekcji Praw Politycznych oraz Anina Weber, Project Manager ze Szwajcarskiej Kancelarii Federalnej - na temat e-głosowania w Szwajcarii;
  • Michel Warynski, Dyrektor z Kancelarii Republiki i Kantonu Genewy - na temat e-głosowania w Genewie.

Przemówienia i prezentacje zostaną wygłoszone wyłącznie w języku angielskim.

"E-głosowanie: doświadczenia i trendy na obszarze OBWE, w Szwajcarii oraz Genewie” - program
Filesize 1.04 MB

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej