Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,zyczenia 2012

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej. A Nowy Rok niech obfituje w ciekawe wyzwania i przyniesie spełnienie wszystkich nadziei i zamierzeń.

Zespół Grantu Blokowego

Przerwa świąteczna

W związku z nadchodzącymi świętami w najbliższych dniach zaplanowane są dwie zmiany w funkcjonowaniu infolinii dla Wnioskodawców. 20 grudnia (czwartek) infolinia będzie czynna w godzinach 10-15, zaś 24 grudnia (poniedziałek) infolinia nie będzie funkcjonować. W podanych terminach nieczynne będzie również biuro Operatora.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w pozostałe dni robocze od godziny 10 do godziny 17.

Ostatnie dni drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego

Przypominamy, że do 28 grudnia 2012 trwa drugi nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego. Do udziału w konkursie zapraszamy polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki oraz polskie instytucje, urzędy wojewódzkie i partnerów społecznych w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami, związkami i instytucjami, jak również szwajcarskimi partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi spełniającymi kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu Partnerskiego (obowiązuje wraz z Erratą) znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz Partnerski oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Zakończono rejestrację wniosków o dofinansowanie

W dniu dzisiejszym do wszystkich Wnioskodawców zostały wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenia zarejestrowania wniosków, złożonych w ramach trzeciego naboru projektów „dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego.

Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 28 listopada włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

Do siedziby Operatora wpłynęło dotychczas 658 wniosków o dofinansowanie. Trwa ich ocena formalna. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu, do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

Listę wszystkich zarejestrowanych do tej pory wniosków znajdą Państwo poniżej.

Wszelkie informacje na temat tego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach trzeciego naboru wniosków "dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Filesize 1 MB

Zamknięcie trzeciego naboru wniosków "dużych" w ramach FOP

Uprzejmie informujemy, że wczoraj upłynął ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trzeciego naboru projektów "dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych - w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

W chwili obecnej rozpoczynamy proces rejestracji wniosków. Wnioskodawcy w ciągu 14 dni roboczych otrzymają pocztą elektroniczną na adres podany we wniosku potwierdzenie złożenia wniosku wraz z nadanym numerem ewidencyjnym. Numer ewidencyjny będzie niezbędny do uzyskania informacji na temat wniosku.

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej