Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniach sieciujących

 

Szanowni Państwo

 

Operator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma ECORYS Polska Sp. z o.o., serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa organizacji, beneficjentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych spotkaniach sieciujących.

Spotkania sieciujące o charakterze warsztatowym przeprowadzone zostaną z profesjonalnymi trenerami i będą okazją do wymiany wspólnych doświadczeń dotyczących zrealizowanych przez Państwa projektów oraz działań podejmowanych w ramach danego obszaru tematycznego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych SPPW.

Efektem spotkań, oprócz wymiany know-how i zacieśnienia współpracy między Państwa organizacjami, będzie możliwość opracowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach wybranego obszaru tematycznego (zgodnego z celami FOP), które całkowicie sfinansowane zostanie ze środków Funduszu do kwoty 50 000 zł. Z realizacji każdej wspólnej inicjatywy nakręcony zostanie film, który pokazany zostanie na konferencji zamykającej Grant Blokowy, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Spotkania sieciujące zorganizowane zostaną w październiku w 11 miastach i poświęcone będą następującym tematom:

edukacja i aktywizacja obywatelska dzieci i młodzieży oraz rozwój samorządności uczniowskiej; miasta do wyboru: Kraków 16-17.10.2015, Łódź 17-18.10.2015, Kielce 22-23.10.2015, Wrocław 24-25.10.2015

aktywizacja obywatelska seniorów; Poznań 23-24.10.2015

rozwijanie postaw i kompetencji liderskich oraz wsparcie dla liderów środowisk  i społeczności lokalnych; miasta do wyboru: Olsztyn 28-29.10.2015, Lublin 17-18.10.2015, Gorzów Wielkopolski 24-25.10.2015

monitoring i ocena jakości działań administracji publicznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz audyt społeczny; Toruń 23-24.10.2015

poradnictwo obywatelskie i konsumenckie; Katowice 28-29.10.2015

wypracowywanie i upowszechnienie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej np. promowanie konsultacji społecznych, technik organizowania debat, referendów, petycji, składanie inicjatyw ustawodawczych, promocja debaty publicznej, budowania mechanizmów partycypacji; Łódź 22-23.10.2015

działania obywatelskich w obszarze zdrowia np. prawa pacjentów, monitoring placówek medycznych; Warszawa 16-17.10.2015.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli zapewniony m.in. nocleg, całodzienne wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. W każdym ze spotkań może wziąć udział 1 przedstawiciel Państwa Organizacji (w przypadku wolnych miejsc 2 przedstawicieli).

Wszystkich z Państwa, którzy zainteresowani są udziałem w spotkaniach, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie podpisanego skanu na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku spotkań, które odbędą się w następujących miastach i terminach: Kraków 16-17.10.2015, Łódź 17-18.10.2015, Kielce 22-23.10.2015, Poznań 23-24.10.2015, Wrocław 24-25.10.2015, Olsztyn 28-29.10.2015

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w przypadku spotkań, które odbędą się w następujących miastach i terminach: Toruń 23-24.10.2015, Lublin 17-18.10.2015, Łódź 22-23.10.2015, Warszawa 16-17.10.2015, Gorzów Wielkopolski 24-25.10.2015, Katowice 28-29.10.2015.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej prosimy przesłać również na adres:

ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa
z dopiskiem „Spotkania sieciujące FOP”

O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Regulaminie spotkań sieciujących.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Marleną Brudnicką (pod numerem telefonu 22 339 45 38) oraz z Panią Marią Lewandowską-Woźniak  (pod numerem telefonu 22 339 36 42).

 

Zespół Grantu Blokowego

 

Formularz zgłoszeniowy na spotkania sieciujące
Filesize 781 KB

Regulamin spotkań sieciujących
Filesize 328.31 KB

Zmiana adresu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dn. 1 czerwca 2015 siedziba Operatora znajduje się na ul. Solec 38 lok. 105 w Warszawie. Numery telefonów pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zespół Grantu Blokowego

Dodatkowe działania w ramach Funduszu Partnerskiego

 W związku z niewykorzystaniem całej kwoty alokacji  i wygenerowaniem oszczędności decyzją Darczyńcy i Krajowej Instytucji Koordynującej Beneficjenci Funduszu Partnerskiego otrzymali możliwość realizacji dodatkowych mini-projektów. Dodatkowe działania zaproponowane przez Beneficjentów, mają przyczynić się do utrwalenia i wzmocnienia rezultatów osiągniętych w ramach zrealizowanych już projektów.

Kwota dofinansowania dla działań dodatkowych wynosić mogła od 15 000 CHF do 45 000 CHF. Działania muszą zostać zrealizowane do 28 lutego 2015 r.

Informacja o możliwości realizacji mini-projektów została przekazana wszystkim Beneficjentom Funduszu Partnerskiego. Do Operatora wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie. Ich oceny dokonała Komisja ds. wyboru składająca się z Dyrektora Grantu Blokowego, Kierownika Grantu Blokowego, Menadżera ds. rekrutacji i oceny wniosków oraz Menadżera ds. monitorowania.

Ostateczna decyzja co do tego, które projekty otrzymały dofinansowanie, podjęta została przez Komitet Sterujący ds. zatwierdzania projektów na postawie oceny wniosków przez Komisję. Liczba mini-projektów, które zostały objęte dofinansowaniem uzależniona była od przyznanej punktacji oraz puli dostępnych środków.

Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 10 złożonych wniosków o dofinansowanie.

Zapraszamy do lektury listy rankingowej i listy zwycięzców.

 Lista złożonych wniosków o dofinansowanie

Życzenia świąteczne

 Szanowni Państwo,

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Jednocześnie informujemy, że biuro Operatora będzie nieczynne w środę, 24 grudnia. Tego dnia nie będzie również funkcjonowała infolinia Grantu Blokowego. Zapraszamy do ponownego kontaktu z nami już w poniedziałek, 29 grudnia.

Zespół Grantu Blokowego

Biuro Operatora nieczynne 10 listopada

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że biuro Operatora będzie nieczynne w poniedziałek, 10 listopada. Tego dnia nie będzie również funkcjonowała infolinia Grantu Blokowego.

Zapraszamy do ponownego kontaktu z nami już w środę, 12 listopada.

Zespół Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej