Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Wykład otwarty "Szwajcarska demokracja bezpośrednia: model dla demokratyzacji czy przypadek sui generis?"

Ambasada Szwajcarii w Polsce zaprasza na wykład otwarty uznanego szwajcarskiego politologa i autora, Profesora Wolfa Lindera na temat „Szwajcarska demokracja bezpośrednia: model dla demokratyzacji czy przypadek sui generis?”.

Wykład odbędzie się 9 maja 2011, w godzinach 15:00–16:30, na Uniwersytecie Warszawskim, Krakowskie Przedmieście 3. 

Demokracja bezpośrednia jest kluczową cechą szwajcarskiego systemu politycznego i ważnym elementem szwajcarskiej (politycznej) tożsamości. W Polsce (i nie tylko) szwajcarska demokracja bezpośrednia często nie jest zbyt dobrze znana. Nie jest ona produktem eksportowym, ale może służyć jako model dla procesów demokratyzacji i politycznego zarządzania zróżnicowanych społeczności.

Wykład zostanie wygłoszony wyłącznie w języku angielskim.

Nabór ekspertów

ECORYS Polska Sp. z o.o. Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Kandydaci na asesorów koniecznie powinni spełniać następujące kryteria:

1) mieć wykształcenie wyższe magisterskie,

2) mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z zatrudnieniem, członkostwem w organizacjach pozarządowych bądź współpracą z nimi w zakresie działalności zgodnej z obszarami tematycznymi Funduszu dla Organizacji Pozarządowych:

  • Edukacja obywatelska,
  • Działania kontrolne,
  • Partycypacja w polityce publicznej.

Kryterium dodatkowym jest doświadczenie w ocenie merytorycznej projektów o tematyce zbliżonej do ww. obszarów tematycznych składanych w ramach krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych, a także wiedza i doświadczenie związane ze Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy.

Kandydaci na asesorów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność oraz poufność oceny wniosków. Przed przystąpieniem do oceny eksperci odbędą szkolenie, na którym omawiane będzie podejście Operatora do wniosków oraz zaprezentowane zostaną zasady dokonywania oceny. Asesorzy zobowiązani będą do złożenia deklaracji bezstronności i poufności.

Ocena projektów odbywać się będzie w siedzibie firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 18.00.

Wynagrodzenie za ocenę 1 wniosku o dofinansowanie wynosi:

  • 70 zł brutto – w przypadku, gdy po ocenie pierwszego kryterium merytorycznego (kryterium spójności) asesor podejmie decyzję o odrzuceniu wniosku na pierwszym etapie oceny,
  • 140 zł brutto za dokonanie pełnej oceny merytorycznej wniosku – w przypadku, gdy wniosek otrzyma pozytywną ocenę za pierwsze kryterium.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy przy ocenie wniosków o dofinansowanie oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV (uwzględniającego wymienione wymagania) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 maja 2011 r. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Asesorzy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”.

Ogłoszenie naboru wniosków projektów dużych

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza pierwszy nabór wniosków projektów DUŻYCH
do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl.

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 31 marca 2011 r.

4. Termin zakończenia naboru upływa 31 maja 2011 r.

5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 31 maja 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl
w zakładce „FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

KURS FRANKA SZWAJCARSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE I NABORU

do projektów DUŻYCH Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

1 CHF * – 3,0519 PLN

*  kurs kupna wg NBP z 31 marca 2011

Informator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy do zakładki Do Pobrania Priorytetu 1, gdzie zamieszczony został Informator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (zasady wdrażania komponentu bez wzoru wniosku aplikacyjnego, który zostanie opublikowany w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 31 marca 2011 r.). Informator zawiera m.in. informacje dotyczące celu Funduszu, kwalifikowalnych obszarów tematycznych, katalogu wnioskodawców czy zasad dotyczących aplikowania.

Ustalono procedury wdrażania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że 11 marca 2011 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w trakcie którego zostały ustalone procedury wdrażania Priorytetu I – Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Podręcznik procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych zostanie zamieszczony na stronie internetowej Grantu Blokowego przed konferencją otwierającą. Natomiast już teraz zamieszczamy na stronie Grantu więcej informacji na temat zasad i procedur Priorytetu I. Zapraszamy do lektury!

Informujemy ponadto, że w najbliższy piątek, 18 marca, odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego dotyczące procedur Funduszu Partnerskiego. Wyniki ustaleń tego spotkania zakomunikujemy wkrótce.

Zespół Grantu Blokowego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej