Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Zamknięcie pierwszego naboru wniosków "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że wczoraj upłynął ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych - w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.

W chwili obecnej rozpoczęto proces rejestracji wniosków. Wnioskodawcy w ciągu 14 dni roboczych otrzymają pocztą elektroniczną na adres podany we wniosku potwierdzenie złożenia wniosku wraz z nadanym numerem ewidencyjnym. Numer ewidencyjny będzie niezbędny do uzyskania jakichkolwiek informacji na temat wniosku.

Ogłoszenie naboru wniosków do Funduszu Partnerskiego

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz polskie instytucje i partnerów społecznych w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, ich związkami i stowarzyszeniami oraz szwajcarskimi instytucjami i partnerami społecznymi spełniającymi kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu Partnerskiego znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl.

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 czerwca 2011 r.

4. Termin zakończenia naboru upływa 30 listopada 2011 r.

5. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

6. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 30 listopada 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz Partnerski oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie pierwszego naboru do Funduszu Partnerskiego: 1 CHF  – 3,1907 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 1 czerwca 2011.

Nowa zakładka na podstronie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Na podstronie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych została przygotowana nowa zakładka – Pytania i odpowiedzi, w której znajdą Państwo przegląd wątpliwości najczęściej zgłaszanych w czasie naszych dyżurów telefonicznych.

Zapraszamy do lektury!

Uruchomiono zapisy na szkolenia

Szanowni Państwo!

Dzisiaj uruchomiono zapisy na bezpłatne szkolenia skierowane do podmiotów, które zamierzają aplikować o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Funduszu Partnerskiego.

Formularz rejestracyjny znajdą Państwo u dołu poniższych podstron:

Szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu Partnerskiego

Szkolenia dla wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego

ECORYS Polska Sp. z o.o. Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Funduszu Partnerskiego. Szkolenia skierowane są do podmiotów, które zamierzają aplikować o środki w ramach Priorytetu 1: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych) oraz Priorytetu 2: Promowanie i/lub wzmacnianie partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii (Fundusz Partnerski).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładkach dotyczących szkoleń:

Szkolenia dla zainteresowanych aplikowaniem w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Szkolenia dla zainteresowanych aplikowaniem w ramach Funduszu Partnerskiego

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej