Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania wniosków

5 sierpnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania projektów, w trakcie którego rozpatrzono złożone przez Wnioskodawców odwołania od decyzji Operatora o odrzuceniu wniosków o dofinansowanie z przyczyn formalnych. Informacja o decyzji Komitetu została przesłana zainteresowanym Wnioskodawcom pocztą elektroniczną, faksem oraz pocztą tradycyjną.

Decyzja Komitetu Sterującego ds. zatwierdzania projektów jest ostateczna i nie podlega dalszemu trybowi odwoławczemu.

Wnioski o dofinansowanie, które pomyślnie przeszły ocenę formalną znajdują się obecnie na etapie oceny merytorycznej. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch niezależnych asesorów. Wartość punktowa, jaką uzyska każdy projekt w trakcie oceny merytorycznej będzie podstawą do utworzenia listy rankingowej projektów, która zostanie zatwierdzona ostatecznie przez Komitet Sterujący na posiedzeniu planowanym na pierwszą połowę września 2011.

Uzupełnienia wniosków o dofinansowanie

Dobiega końca proces oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

4 i 5 lipca, drogą mailową oraz faksem, rozesłano wezwania do złożenia uzupełnień. Otrzymali je jedynie Wnioskodawcy, którzy popełnili błędy możliwe do skorygowania. Zgodnie z Podręcznikiem Procedur możliwe jest dokonanie korekty wyłącznie następujących błędów:

 • brak wersji elektronicznej wniosku;
 • brak elementów załączników (np. strony z KRS, strony statutu, itp.);
 • brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii wniosku;
 • brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem dołączonych do wniosku załączników (w przypadku przedłożenia kopii dokumentów);
 • brak podpisów w przedstawionych załącznikach.

Wszystkich Wnioskodawców prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty elektronicznej oraz faksu. Wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosków o dofinansowanie muszą wpłynąć do siedziby Operatora (faksem na numer 22 339 36 37 lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) nie później niż 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora powiadomienia o konieczności uzupełnień. Dokumenty wysłane faksem lub mailem należy równocześnie przesłać listem poleconym.

Informacja o odrzuceniu z przyczyn formalnych wniosków zawierających błędy niepodlegające korekcie, zostanie wysłana do Wnioskodawców, których to dotyczy, do poniedziałku 11 lipca.

Ogłoszenie naboru wniosków projektów "małych"

ECORYS Polska Sp. z o.o.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza pierwszy nabór wniosków projektów MAŁYCH
do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, których suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.
  1. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.
  2. Nabór wniosków rozpoczyna się 30 czerwca 2011 r.
  3. Termin zakończenia naboru upływa 31 sierpnia 2011 r.
  4. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
  5. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 31sierpnia 2011 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

  Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie I naboru Wniosków projektów MAŁYCH Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,2956  PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 30 czerwca 2011.

  Zakończono rejestrację wniosków o dofinansowanie

  W dniu dzisiejszym zakończono rejestrację wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach pierwszego naboru wniosków „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego. Do wszystkich Wnioskodawców zostały wysłane mailowo potwierdzenia złożenia wniosku.

  Jeżeli ktoś z zainteresowanych nie otrzymał takiego powiadomienia – prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 339 45 45 bądź mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - po uprzednim sprawdzeniu, czy wiadomość od Operatora nie znalazła się w folderze z niechcianą pocztą.

  Przypominamy, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa do czasu, kiedy wpłyną wszystkie wnioski nadane do 31 maja włącznie. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku i odrzucenia go z przyczyn formalnych w przypadku wpłynięcia wniosku później niż 20 dni roboczych licząc od daty zamknięcia naboru.

  Do siedziby Operatora wpłynęły dotychczas 524 Wnioski o dofinansowanie. Trwa ich ocena formalna. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których korygowanie jest dopuszczalne przez procedury Funduszu do Wnioskodawców wysyłane będą stosowne informacje e-mailem oraz faksem.

  Listę wszystkich zarejestrowanych do tej pory wniosków znajdą Państwo poniżej.

  Wszelkie informacje na temat danego naboru znajdą Państwo w zakładce Nabory wniosków.

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków "dużych" Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
  Filesize 353.71 KB

  Zamknięcie naboru ekspertów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

  31 maja zamknięto nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy za wszystkie złożone kandydatury – zainteresowanie naborem było naprawdę duże. Operator skontaktuje się z osobami, które przejdą pomyślnie proces selekcji i zostaną zaakceptowane przez Komisję ds. wyboru asesorów.  Planowany termin posiedzenia Komisji to 3. tydzień czerwca.

  Szkolenia

  Konsultacje

  Kontakt

  Newsletter

  Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


  Wiadomość HTML?

  Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej